Project Description

Heb je dat ook weleens? Dat je iets voorbij ziet komen en denkt: “Had ik dat maar eerder geweten, dan was ik er misschien heen gegaan.”

Op TeslaCampus starten we met een mooie en uitgebreide Events Calendar waar alle evenementen gedeeld kunnen worden.
Op een heel eenvoudige manier (webform) kan iemand die een event ziet dat interessant kan zijn voor de groep dit aanmelden, met foto’s etc, waarna onze backoffice zorgt voor een mooi plaatsje op de, openbare, kalender.

Do you ever have that? That you see something passing by and think, “If only I had known that before, I might have gone there.”

At TeslaCampus we start with a beautiful and extensive Events Calendar where all events can be shared.

In a very simple way (web form) anybody that sees or hears about an event that may be interesting for the group can register this, with photos, etc., after which our back office provides a nice place on the public calendar.